Organizator

Najbolj sočen START*UP VIKEND na temo turizma tretje leto zapored organizira Posoški razvojni center, in sicer ob finančni pomoči:

Občine Bovec,

Občine Kobarid,

Občine Tolmin,

– transnacionalnega projekta NETWORLD, program Interreg Podonavje,

– transnacionalnega projekta e-MOTICON, program Interreg Območje Alp in

– projekta Tolmin – Alpsko mesto leta 2016.

 

Strokovno podporo nudi Primorski tehnološki park, marketinško pa Coworking Baza.

 

Interreg e-moticon   

Projekt e-MOTICON je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek programa Območje Alp. Projekt NETWORLD je sofinanciran iz Evropskih skladov (ERDF in IPA).