Teme in nagrade

Nagrada za najbolj sočno idejoZmagovalna skupina najbolj sočne START*UP IDEJE bo prejela denarno nagrado v višini 300 €/skupino.

Za dodatne nagrade se bodo lahko potegovale tudi tiste skupine, ki bodo v svojo startup idejo vpletle vsebine, ki spodbujajo razvoj inovativnih turističnih produktov povezanih z enim, dvema ali celo tremi izzivi:

1. Izziv: e-MOBILNOST (1. izzivalna nagrada v vrednosti 300 €/skupino)

2. Izziv: DEDIŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE (2. izzivalna nagrada v vrednosti 300 €/skupino)

3. Izziv: BOHINJSKA PROGA (3. izzivalna nagrada v vrednosti 300 €/skupino)

Skupine, ki bodo svojo osnovno idejo prepletle z enim ali več izzivi, se bodo lahko potegovale za več denarnih nagrad hkrati.

   Nagradni sklad Najbolj sočnega start*up vikenda

 

Zmagovalcem se poleg denarnih obetajo še praktične nagrade, in sicer brezplačno dodatno izobraževanje, s pomočjo katerega bodo pod mentorstvom priznanih podjetniških svetovalcev lahko razvili svoj končni produkt, brezplačno enomesečno bivanje v Coworking Bazi za razvoj zmagovalne ideje.